Başkanlar Kurulu Toplanma Esasları

1995 yılında İzmir’li oda ve kurum başkanlarının, kentin sorunları ve çözümler hakkında ortak fikirler üreterek ortak beyanda bulunmaları “nı sağlamak amacıyla teşkil edilen İzmir Başkanlar Kurulu her ayın ilk Pazartesi günü üye kurumlardan birinin ev sahipliğinde yemekli olarak toplanmaktadır.

Türkiye’de bir örneği daha bulunmayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu kurulun toplantıları bir açık forum niteliğindedir ve sekretaryasını EGEV (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı) yürütür.
Toplantılarda ülke, bölge ve kent gündeminde yer alan konular tartışılmakta, çözüm önerileri getirilmekte, ortak kararlar alınmakta, üç ayda bir ise Sayın İzmir Valisi ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı onurlandırmaktadırlar.
 • İzmir Başkanlar Kurulu her ayın ilk Pazartesi günü, bayram ve tatil gününe rastladığı takdirde ikinci Pazartesi günü saat 19.30’da toplanır. Saat 22.00’de toplantı sona erer. Toplantı ev sahipliğini sırayla her ay bir kurum yapar. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılır.

 • Toplantıların sekretaryası EGEV tarafından yürütülür. İzmir Başkanlar Kurulu ile ilgili her türlü yazışma EGEV’e yapılır. İzmir Başkanlar Kurulu ile ilgili her türlü arşivi EGEV tutar.

 • Toplantının Başkanlığını o ay ev sahibi olan kurumun Başkanı yapar. Ev sahibi kurum her yıl, önceden hazırlanmış listeye göre belirlenir. Gerektiğinde ev sahibi kurumun Başkanı, o günkü gündeme ilişkin açıklamayı kamuoyuna yapar.

 • EGEV, toplantı ile ilgili ön duyuru yaparken aynı zamanda üyelere o ayın toplantısında görüşülmesini istedikleri gündem önerilerini sorar. Gelen cevaplardan bir gündem taslağı oluşturup önce ev sahibi kurumun Başkanına bildirilir, daha sonra, toplantıdan önceki son çalışma günü gündemin son hali tüm üyelere duyurulur.

 • İzmir Başkanlar Kurulu toplantılarına, üç ayda bir kentin ana sorunlarının görüşülmesi için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilir.

 • İzmir Başkanlar Kurulu, toplantı gündeminde görüşülüp karar alınması şartıyla, toplantılara zaman zaman gerekli görülen kişileri davet edebilir.

 • İzmir Başkanlar Kurulunda, kurumların kendi aralarındaki sorunları ve kentin sorunları müzakere edilir. Kurulun kent ve bölge için fikir ve proje üreten, bu fikir ve projelerine ve kent sorunlarına taraf olarak sahip çıkan güçlü ve etkin bir Başkanlar Kurulu olması temenni edilmektedir.

 • Bölgesel Kurumların Başkanlığına İzmir Dışı İllerden Başkan seçildiği takdirde üyelik askıya alınır.

 • Mevcut çok ortaklı şirketlerin başkanları görevlerinden ayrıldıkları takdirde kurumların Başkanlar Kurulu üyelikleri sona erer.(Enda/Güçbirliği)

 • İzmir Başkanlar Kuruluna yeni üye alınması, üye olmak isteyen kurumun yazılı başvurusu ve kayıtlı üye sayısının 2/3 çoğunluk oyuyla karar altına alınır. O gün toplantıya katılmayan Kurumların oyu, o günkü toplantıya Başkanlık eden kurumun Başkanı tarafından toplantıda bulunmayan Başkanının aranarak, karar altına alınır. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren İzmir Başkanlar Kurulu’na ancak merkezi İzmir de olan kurumlar üye olarak teklif edilebilir. Üyelik başvuruları kabul edilen kurumların, EGEV mütevelli heyeti üyesi olması önerilir.
 • İzmir Başkanlar Kurulu üyesi olup da, toplantılara katılmak istemediklerini yazılı olarak bildiren kurumlar, tekrar katılmak istediklerinde 10.madde uygulanır.

 • İzmir Başkanlar Kurulunda görev yapmış eski üyelerin tümü yılda 1 kez değerli görüşlerinden yararlanmak üzere toplantıya davet edilir.

 • İzmir Başkanlar Kurulunda kişiler arası özel sorunlar görüşülmez.

 • İzmir Başkan Kurulunda tutanak tutulmaz, ancak alınan bir karar olursa ertesi gün üyelere sekretaryayı yürüten EGEV tarafından yazılı olarak iletilir ve gereği yapılır.

 • İzmir Başkanlar Kurulunda yapılan görüşmeler konusunda gizlilik kuralı uygulanır.

 • İzmir Başkanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde toplantıya katılan üye sayısının 2/3 çoğunluğuyla ve toplantıya katılmayıp da uygun gören kurumunda imzası ile deklarasyon yayınlayabilir.

 • İzmir Başkanlar Kurulu, Ekonomi ve İş Dünyası kuruluşlarından oluşur.

 • İzmir Başkanlar Kurulu Toplanma Esasları 05.03.2012 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, daha önce tanzim edilmiş toplanma esasları hükmünü yitirmiştir.