Interreg III A

Interreg III, Avrupa Birliği’ne üye veya aday olan ülkelerin ortak sınıra sahip yerleşim alanları arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir topluluk girişimidir. Genel hedefler çerçevesinde 3 bölüme ayrılan INTERREG III Programı`nın Türkiye ile Yunanistan arasında   uygulanmakta olan A bölümünün amacı, iki ülke arasında, program sahası içinde işbirliğini arttırmak ve bölge ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

INTERREG III/A Programı, Türkiye tarafında Yunanistan ile kara ve deniz sınırı bulunan Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerini,  Yunanistan tarafında ise Sisam, Sakız adaları, Güney Ege, 12 Adalar,  Evros, Kuzey Ege ve Doğu Makedonya bölgelerini kapsamaktadır. Türkiye tarafında bulunan iller Edirne ilimiz hariç, EGEV üyesidirler ve 1998 yılından beri Vakfımız tarafından yürütülen Ege Bölgesi Gelişim Projesi’nde aktif olarak yer almaktadırlar.

Programın Türkiye tarafı için belirlenen bütçesi 19,355,000 EURO olup, 15,000,000 EURO`su Türkiye – AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Fonundan ve   4,355,000 EURO`su ise  Ulusal  Katkı`dan (proje sahiplerinden) sağlanacaktır.

Hibeden yararlanabilecek olanlar genel olarak şunlardır;

  • Kamu kurumları ve ilgili Bakanlıklar

  • Yerel yönetimler

  • Yerel yönetim birlikleri

  • Eğitim kurumları, üniversiteler

  • Ticaret, sanayi, ziraat odaları ve diğer meslek birlikleri

  • Sivil Toplum Kuruluşları

Hibeden yararlanacak olanlarda esas olarak aranan şart “kar sağlayıcı amaç gütmeyen kuruluş olmaktır.

  • Bölgelerarası altyapı

  • Ekonomik gelişme ve istihdam

  • Yaşam kalitesi / çevre / kültür

  • Teknik yardım

2004 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan AB destekli Interreg III/A Sınır Ötesi İşbirliği programında EGEV, DPT ile üye iller arasında koordinasyonu sağlamak üzere bir dönem için Bölgesel Teknik Sekretarya olarak DPT tarafından görevlendirilmiştir.  Bu görev çerçevesinde EGEV Genel  Sekreteri 2005 yılı içerisinde  Dedeağaç’ta, Atina Siros’ta ve Ankara’da yapılan çeşitli toplantılara katılmıştır. Ayrıca, 6 ilin proje önerilerini belirlemek üzere İzmir Valiliği’nde, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda çok sayıda toplantı düzenlenmiştir.

Programın uygulanmaya konulma aşamasına gelindiğinde, 22 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da Yunan tarafından 23, Türk tarafından  40 kişinin katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, programın adından “Sınır Ötesi” ibaresinin kaldırılması yönündeki talebi Yunan tarafınca kabul edilmemiştir. Daha sonra  AB Komisyonu’nun    proje   isminin   aynen  kalması,   ancak   başlık   altına “bu anlaşmanın iki ülkenin sınırsal sorunlarının hallolduğu anlamına gelmeyeceği” açıklamasının konulması önerisi, Türk tarafınca kabul görmesine rağmen Yunan tarafınca reddedilmiştir.  Sonuçta toplantı istenen amaca ulaşamadan dağılmış ve program beklemeye alınmıştır.

Programın karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde canlandırılmasının Ege Denizi’ne kıyısı olan 6 İlimizin kalkınmasında büyük önem taşıdığı inancıyla, projenin devamını sağlamak üzere EGEV bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.