Egev & Esbaş Havacılık ve Uzay Kümelenmesi

EGEV/ ESBAŞ işbirliğinde, üniversitelerimizin, ticaret ve sanayi odalarımızın destekleri ile “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi” kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Temmuz 2007 de başlayan görüşmeler sonucunda coğrafi yakınlık ilkesine bağlı kalmadan ülkede havacılık sektörüne hizmet veren tüm üretici firmaların katılımı ile bir küme oluşturularak bilginin paylaşılması amaçlanmıştır.

EGEV / ESBAŞ Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Projesi Genel Tanıtım Toplantısı 9 Nisan 2008 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıya DPT, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, THY, TUBİTAK, TAİ, TEİ, Kale Aerospace, Eldor, Lisi Aerospace, Fokker Elmo, PFW, İzmir STK Başkanları, Kümelenme Projesi Yönetimi ve diğer ilgililer katılmışlardır. Bu toplantıda proje tanıtılmış ve bundan sonrası için bir yol haritası çizilmiştir. Öncelikle İzmir Küresel Havacılık ve Uzay Konferansının yapılması ve muhtemel küme üyeleri ile yurt içi ve yurtdışında temasların yoğunlaştırılması kararlaştırılmıştır.

Atatürk, Kemalpaşa ve Manisa Organize Sanayi Bölgeleri ziyaret edilmiş, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Organize Bölgesi ile temaslar yoğunlaştırılmıştır.

6 Ekim 2009 tarihinde yapılan ve tüm kurumların katıldığı toplantıda Havacılık ve Uzay kümelenmesinin kurumsallaşması (dernek kurulması) ile ilgili olarak karara varılmış ve 13 Kasım 2009 da Dernek kuruluşu tamamlanmıştır. İlk yasal Genel Kurulunu da 15 Temmuz 2010 tarihinde yapmıştır.
2007 Temmuz’ unda başlayıp 15 Temmuz 2010’ da tamamlanan kuruluş çalışmalarında son genel kurul da dahil 23 toplantı organize edilmiş ve tüm toplantılara Egev başkanlık yapmıştır.

O günden bu yana fevkalade yoğun çalışmalar yapan Küme, ülkemizde ve uluslar arası platformlarda çok dikkatle izlenmeye başlanmıştır. Havacılık ve Uzay Sanayi Kümesinin ne kadar önemli olduğu ve Ege Ekonomisine ne kadar fayda getireceği son günlerde gazetelerde de manşete çıkan haberlerden izlenebilmektedir. Son yıllarda Bölgemize yapılan en büyük yatırım, bu yıl temeli atılacak Kale Aero nun Pratt & Whitney ile ortak üreteceği F-35 Uçaklarının motor fabrikası olacaktır. Bu ve bundan böyle bu sektörde bölgemizde hızla artacak yatırımların en büyük nedeni EGEV/ ESBAŞ birlikteliği ile oluşturulan Havacılık ve Uzay Kümesi dir. Ayrıca bu küme nedeniyle Havacılık ve Uzay Sanayi hızla İzmir e ve tabii Ege Bölgesine kayacaktır. Bu da bölgemizin ekonomik gelişmesine büyük bir ivme katacaktır. Otomotiv yan sanayinin oldukça yoğun olduğu bölgemizin havacılık sanayinin merkezi haline gelmesi, bölgedeki işgücünü hızla artıracak ve bölge gelişmesine çok büyük katkı koyacaktır.

İzmir Küreysel Havacılık ve Uzay Konferansları

Birincisi 13 – 14  Kasım 2008 tarihinde EGEV ve ESBAŞ tarafından organize edilmiştir.

İZKA, İZTO, EBSO, EİB ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının destekleri ile  gerçekleşen ve fevkalade bir başarı ile tamamlanan bu Konferans ile, havacılık sektöründeki yerli ve yabancı tarafların bir araya gelerek yeni işbirliği ve yatırım fırsatlarının doğacağı bir buluşma platformu oluşturulması hedeflenmişti.

Konferansta, ağırlıklı olarak, inovasyon, kümelenme, Ar – Ge, eğitim, tedarik zinciri, offset ve yeni ürün temaları işlenmişti.

Boeing, Sikorsky, Lockheed Martin, FTB – Lisi, Fokker Elmo, PFW, Eldor Elektronik gibi dünya havacılık sektörünün lider firmalarından üst düzey yöneticilerin katıldığı konferansa,  TAI, TEI, Havelsan, Alp Havacılık, Kale Havacılık, THY, ODTÜ, TUBİTAK, Anadolu Üniversitesi gibi Türkiye’den kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri de katılarak birer sunum yapmışlardır. Bu konferans İzmir’de kurulmakta olan ve çalışmaları süren “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi” projesinin ilk adımını oluşturmuştur.

İkincisi 6-7-8 Ekim 2010 tarihlerinde Egev ve Esbaş tarafından kurulan  Havacılık ve Uzay Sanayi Kümesi tarafından organize edilmiş ve yine dünyanın önde gelen firmalarının ve ülkemizin bu sektördeki en önemli kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşmiştir.
Bu konferansa Milli Savunma Bakanımız Sayın Vecdi Gönül’ de katılmış hem bizleri,hemde tüm konuklarımızı onurlandırmıştır.

Küme kuruluşu aşamasında ön görülen ara eleman yetiştirilmesi için bir yüksek okulun açılması, Ege Üniversitesi ve Gaziemir Belediyesi ile yapılan konuşmalarla gerçekleşmiş ve 07 Ekim 2010 tarihinde okulun açılışı da Milli Savunma Bakanımız tarafında yapılmıştır.