AB Eğitimleri Dizisi

EGEV Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, Philip Morris/Sabancı desteği ile “Ege Fikir Önderleri AB Eğitimleri Dizisi” projesini başlattı. Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye’nin AB politikalarına uyumun ele alındığı bu proje ile üyemiz olan  illerde belli bir program dâhilinde iki gün boyunca sekizer saatten toplam onaltı saatlik ücretsiz eğitim programları  düzenlendi. Avrupa Birliği’ne giriş süreci içerisinde karşılaşılabilecek olan sorunların ve eksikliklerin giderilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen eğitim programında, Avrupa Birliği ile Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin ortak ticaret, tarım, turizm, KOBİ ve rekabet politikaları ile AB topluluk fonlarından yararlanma koşulları işlendi. Dersler katılımcılarla interaktif düzeyde yürütüldü. Yerel basın toplantılara yoğun ilgi gösterdi. Programın bu kadar ilgi görmesi, EGEV  ve Philip Morris/Sabancı’yı AB’ye yönelik benzer programları uygulama fikrine yöneltti.

EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI
TARİH İL YER KATILIMCI
15–16 Mart 2006 Muğla İskender Alper Kültür Merkezi 125
29–30 Mart 2006 Aydın EBSO  Aydın Şubesi Toplantı Salonu 176
05–06 Nisan 2006 Uşak Halit Ziya Uşaklıgil Kampüsü 219
03–04 Mayıs 2006 Kütahya Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 65
11–12 Mayıs 2006 Denizli Denizli Ticaret Odası 151
24–25 Mayıs 2006 Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 31
07–08 Haziran 2006 Çanakkale Çanakkale Ticaret Borsası 162
21–22 Haziran 2006 Balıkesir Balıkesir Bal Yem Toplantı Salonu 115
28–29 Haziran 2006 Manisa Manisa Organize Sanayi 80