Başkan’ın Mesajı

EGEV; Ege’nin incisi İzmir’imizin yanı sıra Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale illerinin valilikleri, belediyeleri, üniversiteleri, sanayi ve ticaret odaları, borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, iş insanları derneklerinin oluşturduğu mütevelli heyeti yapısı ile kalkınmayı bölgesel olarak planlayan, bölge illerini birbiri ile uyum ve iş birliği çerçevesinde bir araya getiren, Türkiye’ye örnek olmuş önemli bir modeldir.

Ortaya koyacağı değerli fikirler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege Bölgesi’nin kalkınmasına yönelik önemli kararları ve atılımları beraberinde getirecektir. EGEV olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile atılacak yeni adımların bölgemizin her bir şehrine katkı sağlamak, yerel ve küresel dönüşüm içerisinde bölgemizin potansiyelini açığa çıkarmak, mütevelli heyetimizdeki kurum ve kuruluşlarca ayrı ayrı yürütülen çalışmalar arasındaki uyumu büyütmek amaçlarını hedef alarak çalışıyoruz.

HASAN KÜÇÜKKURT

YÖNETİM KURULU BAŞKANI