EBKA

1993 yılında Avrupa Birliğinin Akdeniz ülkelerine yönelik MEDINVEST programının 300.000 ECU’luk desteğiyle ülkenin ilk Kalkınma Ajansı EBKA Vakıf bünyesinde kurulmuştur. EBKA EGEV’in geleceği için bir okul oluşturmuştur. İrlanda, Almanya, Fransa ve İtalya ‘nın önde gelen kalkınma ajanslarından eğitim alınmış, Fransa’nın çeşitli kentlerinde bölgenin potansiyeli anlatılmıştır. İzmir ili için bir veritabanı hazırlanmıştır. Proje 1995 de tamamlanmıştır. EBKA 1997 yılından beri EGEV’in bünyesinde anonim şirket olarak varlığını sürdürmektedir.