Başkanın Mesajı

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın oluşması için EGEV’ in önemi büyüktür.

Kalkınmayı Bölgesel olarak planlayan, bölge illerini birbiri ile uyum ve işbirliği çerçevesinde bir araya getiren, Türkiye’ye örnek olmuş önemli bir modeldir.

MEHMET ALİ SUSAM

Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Bölgesi sanayiden, madenciliğe, yenilenebilir enerjiden, yüksek teknoloji ürünlerine, tarımdan, turizm ve fuarcılığa ve en önemlisi iyi yetişmiş nitelikli insan gücüne kadar var olan potansiyelini değerlendirmede EGEV göreve hazırdır.

Gerek hükümet gerekse yerel yönetimler, Mütevelli Heyetini 10 Ege ilinin Valisi, Belediye Başkanı, Rektörü, meslek odası, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının oluşturduğu EGEV’ e en üst düzeyde destek olacaktır. Başkanlarımız Uğur Yüce, Yılmaz Temizocak ve Geza Dologh başta olmak üzere, EGEV’e emeği geçmiş herkese sonsuz teşekkürler ederiz. Biz de EGEV’i başarılı kılmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.