Adıra - Alsace İşbirliği Anlaşması

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI - 21 ŞUBAT 2005

                        ADIRA                                                                                  EGEV
Alsace Kalkınma Ajansı - Strasbourg, France        EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı İzmir,Türkiye

Fransa’nın Alsace Bölgesi ile Türkiye’nin Ege Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla ve, ticaret, sanayi ve dış yatırımı geliştirmek, iki iş dünyasının karşılıklı çıkarlarını temsil etmek, piyasa bilgilerini toplamak ve yaymak açısından benzer hedeflerin gözetildiği dikkate alınarak,  EGEV ve ADIRA (yerel şubesi ADI ile birlikte) aşağıdaki koşullarda mutabakata varmışlardır.

Madde 1 : Teknik İşbirliği

1.1. : Organizasyon
Amaçların, eylemlerin, raporların, araçların, iletişimin vs.nin tanımlanması gibi dahili organizasyon konularında birbirine bilgi vermek ve desteklemek.

1.2. : Eğitim
EGEV’in talebi üzerine, EGEV elemanlarını İzmir veya Strasbourg’da 1.1.’de sözü geçen konularda eğitmek.

Madde 2 : Bilgilendirme ve Tanıtımı

2.1. : Bilgi Alışverişi
Çift taraflı ticaret, yatırım fırsatları, küresel eğilimler ve işbirliği konularında bilgi paylaşmak.

2.2. : Karşılıklı Tanıtım
Fırsat olduğunda yerel medyada ve dahili yayınlarda karşı taraf hakkında bilgi yayınlamak.

            2.3. : Toplu Olaylar
İki kurum arasında ziyaret ve temasları kolaylaştırmak, programlar, toplantılar, konferanslar, seminerler düzenlemek.

Madde 3 : Projeler

3.1. : Bireysel Projeler
Bireysel projeler hakkında ipuçlarını paylaşmak, Alsace ve Ege Bölgesi’nin iş temsilcileri arasındaki ilişkiyi aktif biçimde desteklemek.

3.2. :    Yatırım Projeleri
Yerel şirketlerin uluslararası yatırım projelerini öncelikle karşı tarafın bölgesine yönlendirmek ve karşı taraftan gelen yatırım projesini öncelikle desteklemek (kolaylaştırmak).

Madde 4 : Temsil

4.1. :    Fırsat doğduğunda, karşı tarafı yerel yetkililere ve resmi makamlara tanıtmak.

                        Bu işbirliği anlaşması 21 Şubat 2005 tarihinde İzmir’de akdedilmiştir.

ADIRA ve ADI   EGEV  
Alcase Kalkınma Ajansı adına..   Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı adına..  
André REICHARDT Bernard HIGEL Yılmaz TEMIZOCAK Sahire ERTURAN
Alsace Bölgesi ADIRA Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı   Genel Sekreter
Başkan Yardımcısı ADI Başkanı