Adıra Tanıtım

ALSACE BÖLGESİ  ve KALKINMA AJANSI ADIRA
ÖZET BİLGİ - 2005

Avrupa’nın kalbinde yer alan Alsace Bölgesi, ekonomik anlamda çok gelişmiş bir bölgedir. bölgede çok büyük firmalar (Delphi, Sony, Alcatel, General Motors vb.) olmasına rağmen, sanayi yatırımlarının %85’i küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Yine sanayi yatırımlarının %55’i yabancı sermaye kökenlidir.

Alsace Bölgesi, işçi ücretleri, yer-arsa ücretleri, kiraları, su, elektrik, telefon ücretleri açısından etraftaki pek çok Avrupa ülkesinden çok daha çekici durumdadır. Ayrıca Alsace Bölgesi Almanya sınırında yer alması nedeniyle, pek çok kültür, dil ve çeşitliliği içinde barındırmaktadır. Bölgede 110.000 Türk, bölge merkezi Strasbourg’da 30.000 Türk yaşamaktadır.

Alsace Bölgesi hemen hemen Avrupa’nın merkezindeki konumu itibariyle pek çok firmanın tercih sebebi olmaktadır. Avrupa’nın diğer büyük şehirlerine (Paris, Dusseldorf, Zurih, Lyon, Brüksel, Frankfurt, Milano) birkaç saat uzaklıktadır.

Ren Nehri’nin içinde bulunduğu bölge pek çok yönden Avrupa’da önem taşımaktadır, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu bölgede bulunmaktadır.

Alsace Bölgesi’nin  yıllık dış ticaret hacmi (ithalat-ihracat) 41 milyar dolardır. Kişi başına düşen ihracat miktarı yönünden Fransa’da birinci bölge olup, Japonya’dan fazladır.

Alsace Bölgesi Fransa’nın en küçük bölgesi olmasına rağmen, kişi başına düşen milli hasıla açısından Fransa’da ilk sırada yer almaktadır.

Bölgedeki başlıca sektörler; otomotiv, tekstil, gıda işleme ve hayati bilimlerdir (bio-teknoloji ve ilaç sanayii). Merkezi konumu nedeniyle lojistik ve dağıtım projelerine de büyük ağırlık verilmektedir.

Fransa Alsace Bölgesi Kalkınma Ajansı (ADI-ADIRA) II. Dünya Savaşından sonra Alsace Bölgesi’nin ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla 1950 yılında kurulmuş olup Fransa’nın ve Avrupa’nın, muhtemelen de dünyanın ilk kalkınma ajansıdır. 55 yıllık tarihinde dünya ekonomisine yön veren 1200’den fazla yabancı sermayeli şirketi bölgeye çekmeyi başarmıştır.

Başlıca amacı, yabancı şirketlerin Avrupa’daki operasyonları için Alsace Bölgesi ve Strasbourg civarını cazip hale getirmek, uluslararası yatırım ve ortaklıkları geliştirerek yerel ekonomiyi desteklemektir.

Alsace Bölgesi Kalkınma Ajansı olan ADIRA, Türkiye’deki gelişmeleri ve potansiyeli fark ederek Eylül 2003’te Türkiye’de temsil faaliyetine başlamıştır. ADIRA, uluslararası adıyla ADI (Alsace Development International) Türkiye temsilcisi Ahmet Fak’tır. EGEV (Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı) ile de işbirliği protokolü imzalanmıştır.