Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu Başkanı
Adı Soyadı : Mehmet Ali Susam
Kurumu : Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 232 463 48 78
Faks :
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adı Soyadı : Sıtkı Şükürer
Kurumu : Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu
Görevi : Danışma Kurulu Başkanı
Telefon : 0 232 466 01 22
Faks : 0 232 464 63 11
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adı Soyadı : Hasan Küçükkurt
Kurumu : İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 232 422 32 42
Faks : 0 232 422 40 80
Sayman Üye
Adı Soyadı : Mustafa İduğ
Kurumu : Ege Otomotiv Derneği
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 232 462 62 79
Faks : 0 232 486 66 23

Üye
Adı Soyadı : Ateş İlyas Demirkalkan
Kurumu : Ege Bölgesi Sanayi Odası
Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon : 0 232 455 29 07
Faks : 0 232 489 45 67
Üye
Adı Soyadı : Tahsin Ünver
Kurumu : Afyonkarahisar Ziraat Odası
Görevi : Meclis Başkanı
Telefon : 0 272 214 62 81
Faks : 0 272 214 62 81
Üye
Adı Soyadı : Bayram Er
Kurumu : Aydın Ziraat Odası
Görevi : Meclis Başkanı
Telefon : 0 256 225 15 19
Faks : 0 256 214 90 68

Üye
Adı Soyadı : Okan Telaşeli
Kurumu : Balıkesir Ticaret Odası
Görevi : Meclis Başkanı
Telefon : 0 266 241 23 70
Faks : 0 266 244 67 81
alt
Üye
Adı Soyadı : Kaya Üzen
Kurumu : Çanakkale Ticaret Borsası
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 286 212 07 66
Faks : 0 286 212 47 69
alt
Üye
Adı Soyadı : İbrahim Tefenlili
Kurumu : Denizli Ticaret Borsası
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 258 264 19 90
Faks : 0 258 264 19 89
Üye
Adı Soyadı : Nafi Güral
Kurumu : Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Görevi : Meclis Başkanı
Telefon : 0 274 228 00 28
Faks : 0 274 228 04 40

Üye
Adı Soyadı : Cahit Yayman
Kurumu : Manisa Ticaret Borsası
Görevi : Meclis Başkanı
Telefon : 0 236 231 00 78
Faks : 0 236 231 15 32
Üye
Adı Soyadı : Mustafa Ercan
Kurumu : Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 252 212 34 40
Faks : 0 252 214 71 21

Üye
Adı Soyadı : İsmail Karaman
Kurumu : Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Görevi : Birlik Başkanı
Telefon : 0 276 215 25 17
Faks : 0 276 215 23 30
Üye
Adı Soyadı : Ayhan Baran
Kurumu : İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
Görevi : Danışma Kurulu Başkanı
Telefon : 0 236 233 06 57
Faks : 0 236 233 26 49
Üye
Adı Soyadı : Geza Dologh
Kurumu : EGEV
Görevi : Yönetim Kurulu Üyesi
Telefon : 0 232 463 48 78
Faks : -
alt
Üye
Adı Soyadı : Hüseyin Porsuk
Kurumu : Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu
Görevi : Danışma Kurulu Üyesi
Telefon : 0 232 425 75 77
Faks : 0 232 441 58 15
alt
Üye
Adı Soyadı : Prof.Dr. Semra Öncü
Kurumu : Celal Bayar Üniversitesi
Görevi : İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
Telefon : 0 236 233 06 57
Faks : 0 236 233 26 49

Üye
Adı Soyadı : Moris Bencuya
Kurumu : Seyrek Boru A.Ş.
Görevi : Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon : 0 232 433 59 29
Faks : 0 232 433 59 36

Üye
Adı Soyadı : Samim Sivri
Kurumu :
Görevi :

Sanayici

Telefon :
Faks :
Üye
Adı Soyadı : Gönül Soyoğul
Kurumu :
Görevi : Gazeteci
Telefon :
Faks :